Snarvei til hovedinnholdet

Brassband

Brassband er en standard besetning med messingblåsere og slagverk.

Få ensembler har en så entusiastisk medlemsmasse som brassband. Tradisjonen kommer fra England og har solid fotfeste i Norge, spesielt på Vestlandet. Men også her i Mjøsregionen er det flere brassband som satser mye og deltar i nasjonale mesterskap.

På Toneheim er brassbandet et av våre faste ensembler som øver 4 timer i uka. Det er i prinsippet obligatorisk for messingblåsere og slagverkere å delta, men det tas hensyn til personlige ønsker der hvor det er mange nok elever slik at de kan fordeles på de andre ensemblene som trenger messingblåsere. Hvis du har et annet hovedinstrument, men har spilt et blåseinstrument før og har lyst til å delta, så er det mulig. Skolen kan også i enkelte tilfeller være behjelpelig med å skaffe instrument.

Ingen tvil om at det er gøy på øvelsene.

 

ThorbjornLunde2WEB
FORRIGE SIDE
NESTE SIDE