Snarvei til hovedinnholdet

Elevsamtaler

Alle elever har jevnlige elevsamtaler med en av skolens lærere.

Elevsamtalen har fokus på læring og læringsmiljø og skal bidra til å bevisstgjøre og ansvarliggjøre eleven i forhold til sine valg og prioriteringer.

Gjennom elevsamtalene får du personlig oppfølging og veiledning av en lærer gjennom hele skoleåret.

Elevsamtaler har vært et satningsområde for Toneheim folkehøgskole de siste årene, og vi har utviklet en metodikk som gjør at du som elev får god hjelp til å få maksimalt ut av året både som menneske og musiker.

FORRIGE SIDE
NESTE SIDE