Snarvei til hovedinnholdet

Hørelære

Øret og gehøret er grunnpillarer i enhver form for musisering og lytting. Derfor er hørelære et av de få obligatoriske fagene på skolen. Innenfor faget har vi en høy grad av differensiering, både på nivå og metodisk innfallsvinkel.

Hørelære handler om aktivt å jobbe med de musikalske elementene melodi, rytme, harmoni og kombinasjonen av disse. Faget hjelper deg å utvikle og bevisstgjøre evnen til å lese, høre og nedtegne et musikalsk forløp. På Toneheim jobber vi mye muntlig og praktisk med hørelære og lite skriftlig.

Det kan bli aktuelt for enkelte grupper å anskaffe litteratur, men det vanligste er at læreren utvikler det materiell som trengs.

Vi har mange innfallsvinkler til hørelæreundervisningen. Noen bruker hovedinstrument aktivt i undervisningen, andre bruker en del av tiden i datalaben eller jobber i små grupper. Felles for alle er tanken om at hørelære først og fremst er et praktisk fag.

FORRIGE SIDE
NESTE SIDE