Snarvei til hovedinnholdet

Konsertproduksjon

Praktisk gjennomføring av konserter

Toneheim er kjent for å ha konserter som preges av helhet og flyt i programmet. Det er minimalt med dødtid mellom numrene, og all rigging er nøye forberedt og innøvd. Elevene i konsertproduksjon har hovedansvar for dette. Hver produksjon får en produsent som gjennom dette arbeidet får verdifull erfaring.

Konsertproduksjonsgruppa planlegger og gjennomfører huskonsertene en gang i uke, og står for lyd og lys ved skolens ulike arrangementer.

Lærere: Thorbjørn Lunde og Håvard Forvemo

FORRIGE SIDE