Snarvei til hovedinnholdet

1975-1976

Andersson Ann Kristin
Bamberg Åge Asbjørn
Bjercke Pål Ingar
Bjønnes Elin
Bjørlykke Stig Helge
Bratli Jorunn
Breistein Svein-Atle
Brenne Morten
Brovold Trond
Brønstad Tone
Buflod Bente Kvile
Bårdstu Bård
Dahl Hillbjørn
Davidsen Torunn
Daviknes Trine
Eggen Anne Marit
Eide Dagrun
Eiksund Gudleik
Engvoll Evy
Fauskrud Åse
Felberg Øystein
Feragen Aase
Fredriksberg Olav
Frenning Guri
Frenning Ingeborg
Frydenlund Hallgeir
Frøystad Åge Brigt
Førde Helge Olav
Førde Jarle Stein
Gloppen Inger
Hauge Svein Dag
Haugen Inge Asbjørn
Hauso Elisabeth
Hjetland Reidar
Hognes Terje
Holmen Solveig
Hvattum Wenche
Hystad Jan Kåre
Jakobsen Frank
Jensen Randi Margareth
Johannesen Inger Lise
Johansen Marit Aas
Killi Åse Ingrid
Kolvik Hilde
Kristiansen Olav Trygve
Ladehaug Endre
Lindal Sindre
Lindkjølen Tor Arne
Losnegard Unn
Lund Terje
Lunde Halvor
Lyngen Arne Ivar
Løvold Geir
Menkerud Solveig
Moen Bror Gunnar
Nesse Frank jr
Nielsen Øystein
Nilssen Kari
Olsen Sammy
Olsen Solfrid Anette
Olsen Tom
Olsen Unni
Onarheim Harald
Ottesen Gunn-Beate
Ree Anne-Lill Larsen
Rostløkken Inga Sissel
Røe Åge
Røed Kari
Rønne Tore
Røstad Sissel
Schei Tor
Sildnes Bjørn Ståle
Simensen Tove
Simonsen Jan-Ivar
Skotmyr Marianne
Steensgaard Bente Rønning
Stoltz Helle
Storrøsten Dag-Ole
Straalberg Helge
Strandbakken Leif-Tore
Taasaasen Knut
Tingdal Hilde
Tønset Anne-Karin
Uhlen Arne
Ulstein Trond
Vik Gudlaug
Vingsand Magne
Wennersgaard Elin
Øien Marion
Østberg Eva Irene
Øvermyr Bibi
Åmot Jon Arne
Åvitsland Mardon

FORRIGE SIDE
NESTE SIDE