Snarvei til hovedinnholdet

1982-1983

Andreassen Magne
Arnesen Arne Brunborg
Arnesen Rune
Asbøll Kari
Austevoll Åse Løland
Berg Merete
Bessesen Leif Preben
Beyer Rolf Krog
Bjerknes Else Marit
Borgos Morten
Bratli Heidi Malen
Bratli Marit Kristin
Bratlie Ulf
Brevig Ola
Bruflot Dag Inge
Bråten Heidi
Byrkjeland Hallgjerd
Bøckmann Grete Lill
Drevland Irene
Dyb Sigfred Marlow
Eggestøl Mari Anne Gram
Eick Johannes
Eide Oddvar
Eliassen Arnhild
Eng Elin Marie
Erdal Eivind
Evebø Margunn A
Evensen Kai Johannes
Fagerheim Mona
Fagerlund Kristin
Fegran Petter
Fjose Ingrid
Fongaard Mette
Forvemo Håvard
Foss Halvard
Frank Ingeborg
Gaukstad Kjærsti
Gilborne Leif
Gjelsvik Arnhild
Gjendem Nina Kristin
Glorvigen Per Arne
Glærum Erik
Halvorsen Nina Elisabeth
Halvorsen Vigdis Maria
Hansen Anne Elisabeth
Haugseth Borgar
Havikbotn Reidar
Hirsti Tron
Hobbesland Aase Synnøve
Holen Anne
Hovden Laila Tønnesen
Hulleberg Marit
Hutcheson Patricia
Hvidsten Kristin
Hydle Andi
Høgberg Elin Synnøve Skibakk
Høisveen Åse
Hålien Einar
Johannessen Nina
Johansen Solfrid
Karterud Gunhild
Kirkesæther Gunnar
Kløvning Olav Kåre
Kristiansen Ulf
Kvernes Guri
Landro Kari Bach
Larsen Anne Cathrine
Larsen Ingrid
Leine Sandra
Lien Bente
Lillebjerka Ørnulf
Lilleheim Brynjar
Lindboe Kathrine
Lindstad Hans Petter
Lode Torhild
Lunde Jon
Lyngseth Øyvind
Løkken Tone Berit
Løvaas Brita
Mobakken Tone
Munkeby Annette
Nesse Laila
Nilsen Per Olav
Nilsen Terje
Nilsen Øyvind
Nordberg Frank
Nybakken Britt Eva
Nyhagen Ole Kristian
Nyhus Ingrid
Nyplass Jens Arnfinn
Nytrøen Anne Margrethe
Olaussen Tore
Ottesen Kjetil
Palmer Thor Steve
Paulsen Stein
Pedersen Bjørnar
Plassen Eldrid
Pleym Nils Otto
Rasmussen Ragnar
Refvik Liv Johanne
Riktor Frank
Ruud Eva
Rødal Anne Kristin
Røed Hanne Annette
Rønningen Edgar
Sagen Marit
Sanden Gudrun
Sandum Kjetil
Schoder Beate
Siksjø Toril
Simonsen Terje
Skjærstad Solveig
Storn Ole Ferdinand
Sundt Roar
Svendsen Kari Sophie
Svendsen Kristin
Swensen Ingvil Stephanie Hof
Tomter Yngve
Varpe Grete
Vassli Brit Eli
Walaas Berit Helene
Wiedeswang Terje
Wulff Tom
Yttredal Tor
Øren Jan Roger
Øyen Marit Synnøve
Aakermann Johnny Adler

FORRIGE SIDE
NESTE SIDE