Snarvei til hovedinnholdet

1984-1985

Andresen Torgeir
Bakka Knut-Tore
Bakken Eskild Narum
Bendiksen Beate
Bilden Kristin
Bjelland Oddbjørg
Bollingmo Nina Catherine Pryts
Bondevik Ann-Kristin
Borch Bjørn Arild
Bosrup Bård Henrik
Breilo Tonje Beate
Bru Eva
Brusdal Anne Marie
Bøhler Minnie
Dahlsveen Else Dagrun
Davidsen Trond
Devold Cathrine
Edvardsen Hans Kristian
Emilsen Kari
Engebretsen Bendik
Erdal Jorun Irene
Evenstad Stein-Erik
Fevang Kaja Løken
Flakkenberg Lars
Fritzvold Gunnar
Fuglevik Anne Berit
Føinum Gry-Elisabeth
Gade Else Fredsted
Gilberg Åse Helga
Gjelsvik Elin
Gjerstad Per Ottar
Granlund Heidi Margrethe
Hagevik Morten
Halvorsen Halfdan
Hauge Anne-Kristin
Haugstad Åshild Alette
Hellmann Christine R
Hjelen Åse-Karin
Hoff Erik Andre
Hofstad Morten Torgrim
Holdhus Aksel
Holum Randi
Homme Anne
Hurum Nina Helene
Husom Leif Henrik
Huth Kari Farsund
Høgset Arne Olai
Høgseth Siri
Håve Gøril
Ingvaldsen Bjørn
Johannesen Terje
Johannessen Asbjørn Eirik
Johansen Jon Arne
Johnsen Anne May
Johnsen Ragnhild
Kjønø Kari
Kverndalen Jan Åge
Larsen Eli Grasmo
Leret Kjersti
Lillehovde Geir
Lundquist Lisbeth Marie
Lysne Geir Øystein
Lysthaug Aud Ellen
Løken Kaja
Malmedal Anita
Mauseth Anne Mette
Mikalsen Mona Anita
Moe Anita
Moen Arild
Moen Eivind
Moen Turid Irene
Morken Ivar
Musæus Nils Normann
Møen Bjørne
Måløy Solgunn
Nedgård Tore
Norbakken Helge
Nyeggen Hans
Nymoen Kari La Vonne
Næs Anne-Elisabeth
Næss Mari
Olaisen Ove
Paulsen Hanne Merete
Prestkvern Hilde Myrvold
Prestmo Vibeke
Rebne Rune
Reed Gunnar
Rutle Magne
Sagen Gry Sissel
Sandaker Irene Bechmann
Skeie Oddbjørn
Skjærvik Anlaug
Slaaen Jørn Morten
Sløtte Gisle
Stakson Anne Kristin
Stangnes Elin
Stangnes Hans Petter
Starheim Knut Arve
Storrusten Egil
Stramrud Inger-Pernille
Strand Leif Atle
Strand Mari
Strømsæter Ellen
Styri Beate
Sunde Helge A
Svanes Merete Møller
Sæther Rolf
Thronæs Rune
Torp Jo Eken
Tronhus Ragnhild Rhodin
Undset Kristin
Vada Anne Kari
Vangsnes Bente
Vasseljen Nina Cathrine
Vasseljen Sigrid
Vatlestad Odd Erik
Vatn Elin Margrethe
Velsand Harald
Vinje Guri
Viset John-Arve
Wangensteen Gro
Westerlund Irene
Wik Kari Farsund
Ølnes Njål
Aadland Anne Elisabeth
Aamlid Signe Hild Baade
Aarsland Anette
Aasen Ingvild
Årseth Bjørn

FORRIGE SIDE
NESTE SIDE