Snarvei til hovedinnholdet

1985-1986

Almedal Øyvind Svanes
Alseth Brit
Andersen Eldrid Ninive
Andersen Laila Marlin Søviknes
Andersson Jarle
Andreassen Karin
Apeland Carl Øyvind
Auran Marianne
Austad Hilde
Bakken Geir
Bergvik Svein Hugo
Bjerkehagen Mona
Bjone Geir Håkon
Blix Øystein Bjørn
Brendhagen Roger
Bruland Ingvild
Christensen Anders
Eggen Siri
Elstad Beate
Evenstad Stein-Erik
Fjellhøi Thor Olav
Floa Kristin
Folkvord Svein
Furre Egil
Gjeldaker Eldrid
Gjørvad Sverre Kjetil
Grytbakk Lars
Hagelund Roger
Hagevik Morten
Haugejorden Anne Randi
Haugerud Ann Kristin
Heen Heidi Elisabeth
Helbæk Wenche Merete
Henriksen Bjørn Ivar
Hestvik Tore Andre
Holdhus Aksel
Hullberg Kristiane
Huseby Jostein
Jahren Gro
Johannessen Bente Eggum
Johansen Jon Arne
Karlsen Hanne
Kirkeslett Ruth Venke Fedje
Kjellson Maria
Kjønø Kari
Konnestad Hilleborg
Korsgård Trond
Lamvik Marit
Landmark Randi
Langeland Siren
Langerud Bente
Lia Malmfrid
Listuen Inger Lise
Ljønes Lisa
Ludvigsen Roger
Lund Tor Kjetil
Lühr Beate
Moen Arild
Moen Eivind
Munkeby Jarle
Muri Kjersti
Myklebust Kjell Einar
Myrbakken Jan Tore
Møen Bjørne
Nedrebø Grete Sjøhagen
Nerbø Torild
Nordhagen Stig
Nordli Ingrid Cathrin
Orvold Lars
Ous Marianne Gärtner
Primberg Christian
Rakvåg Tone
Ravndal Kristin
Reinland Inger-Ann
Reitan Anne Margrete
Reksten Inge
Rikardsen Asbjørn
Rikheim Trude
Ring Ørnulf
Rossetnes Magne Olav
Rønsen Arild
Røyset Trude
Sandaker Irene Bechmann
Sevaldsen Kristin
Siiri Per-Eirik
Silset Gjermund
Sivertsen Ebbe
Skevik Hege
Skjerping Marianne
Skogheim Inger
Solbergnes Stine
Solibakke Anne Lene
Stensø Rolf Lennart
Storesund Gudrun
Strand Trond Gunnar
Stølen Heidi Laila
Staavi Oda Anette
Svanes Merete Møller
Svendsen Katarina
Svendsen Merete
Svingen Lene Rigmor
Sørhus Frode
Sørlie Kristian
Tellesbø Berit Stenetta
Thomasgaard Toril
Thomassen Ole Anton
Thronæs Rune
Torvanger Tormod
Totland Vibeke
Tverbakk Frode Arne
Tveter Astrid Torunn
Ugland Frode
Visdal Rune
Vorkinn Eli Kristin
Wiest Rita Helene
Wiker Ola
Ødegård Lise
Øiseth Aud Hildegunn
Østby Geir
Østgård Runar
Øverland Knut
Aabø Randi
Aadland Anne Elisabeth
Aaring Bjørg
Aarseth Gudrun-Kathrine

FORRIGE SIDE
NESTE SIDE