Snarvei til hovedinnholdet

Ansatte

Bildet er tatt på Domkirkeodden 20. august 2018

På Toneheim er det ansatt ca. 40 lærere med solid musikkfaglig bakgrunn. Ca halvparten av lærerne er ansatt i mer enn 50% stilling og har sosialpedagogisk arbeid lagt til stillingen. Resten er timelærere som er engasjert til forskjellige hovedinstrumenter.

I administrasjonen er det rektor, undervisningsinspektør, økonomileder, internatleder og kontorfullmektig.

Driftspersonale er vaktmestre, renholdere og kjøkkenpersonale.

Mary Joy Antonsen

Mary Joy Antonsen arbeider som renholder. Hun begynte hos oss 01.01.2018 og har tidligere jobbet hos Finsalsenteret. Med strålende humør,…

Rikke Nordlie

Internatleder

E-post: rn@toneheim.no Telefon: 62 54 05 15 (kontor) eller 97 03 17 16 (mobil) Rikke Nordlie er internatledervikar for Mette…

Timelærere

Vi har følgende timelærere på Toneheim i skoleåret 2018/19: Dag Olav Berg, orgel/kirkemusikk Reidar Edvardsen, klassisk gitar Trude Eick, waldhorn…

Reidun Askeland

Reidun Askeland er lærer i klassisk piano og kammermusikk. E-post: reidun@toneheim.no Telefon: 920 38219

Guro Solbakken

Navn: Guro Mjønerud Solbakken Født: 10.10.68 E-post: guro@toneheim.no Fag: Elever med særskilte behov, ensemblespill og musikk og helse Hei, jeg…

Jan Larsen Fredriksen

Jan Larsen Fredriksen er lærer på jazzgitar og hovedlærer for jazzelevene. E-post: jan@toneheim.no Telefon: 959 47343

Håvard Forvemo

Håvard Forvemo underviser i kor og teorifag. E-post: forvemo@toneheim.no Telefon: 908 50114

Heidi Granlund

Heidi Granlund underviser i sang, kor og teorifag. E-post: heidi@toneheim.no Telefon: 952 03566

Morten Kristiansen Jota

Morten underviser i klarinett, treblåserensemble og teorifag. E-post: mjo@toneheim.no Telefon: 462 56536

Thorbjørn Lunde

Thorbjørn underviser i hovedinstrument euphonium, althorn og direksjon, dirigerer brassband og sinfonietta og har valgfagene ensembleledelse og konsertproduksjon. E-post: th.lunde@toneheim.no…

Nils Magnem

Nils Magnem underviser i trompet, brassband og teorifag. E-post: nils@toneheim.no Telefon: 928 10098

Odd Edvard Mickelsson

Odd underviser i trombone, storband og teorifag. E-post: odd@toneheim.no Telefon: 900 80919

Anna Sundström Otervik

Anna underviser i sang hovedinstrument og har ansvar for operaprosjekter. E-post: anna@toneheim.no Telefon: 916 90840  

Rune Rebne

Rune underviser i komposisjon og teorifag. E-post: rune@toneheim.no Telefon 482 28622

Anne-Lill Ree

Anne-Lill Ree er utdannet ved musikkonservatoriene i Kristiansand og København, hos henholdsvis Hans Magne Græsvold, prof. Henrik Svitzer og prof.…

Morten Sanner

Morten underviser i tuba, janitsjarkorps og teorifag E-post: tuba@toneheim.no Telefon: 480 54281

Ingrid Sløgedal

Ingrid Sløgedal er musikkterapeut og jobber primært med elever med sammensatte lærevansker E-post: ingrid@toneheim.no Telefon: 974 31838

Matthew Marriott

Matthew Marriott er en av skolens tre klassiske sanglærere. Han er opprinnelig fra England og har utdannelse som operasanger fra ledende…

Jon Krognes

rektor

Jon Krognes har vært skolens rektor siden 1995. Han har utdannelse på klassisk gitar fra Norges Musikkhøgskole. Før han ble…

Øyvind Aaseng

kontorfullmektig

Øyvind Aaseng er kontorfullmektig. E-post: oyvind@toneheim.no Telefon: 62540500

Marit Haugom

økonomileder

Marit Haugom er skolens økonomileder, og har jobbet på Toneheim siden 2008. Hun har bl a hovedansvaret for skolens regnskap,…

Halvard Opem

undervisningsinspektør

Halvard Opem er undervisningsinspektør og rektors stedfortreder. E-post: hop@toneheim.no Telefon kontor: 62540512 Mobil: 91117089 Halvard har 75% administrasjon og 25…

Bjørn Roger Akerholdt

kjøkkensjef

Bjørn Roger Akerholdt er sjef for kjøkkenet på Toneheim E-post: bra@toneheim.no Telefon: 415 59978

Eva Nybakken

Assisterende kjøkkensjef

Eva Nybakken jobber som assisterende kjøkkensjef

Torild Henriksen

Torild Henriksen jobber som internatassistent

Aina Mathiassen

Aina Mathiassen jobber som internatassistent

Mette Skraastad

Mette Skraastad arbeider som internatassistent.

Wenche Sandvold

Wenche Sandvold arbeider som renholder

Aud Tandbergsveen

Aud Tandbergsveen arbeider som renholder

Per Olav Lindstad

Per Olav Lindstad arbeider som vaktmester

Espen Sandlie

Espen Sandlie er ledende vaktmester og er leder for renhold og vaktmestertjeneste, som sørger for at skolen til en hver…

Mette Furmston

Internatleder (svangerskapspermisjon)

E-post: mette.furmston@toneheim.no Telefon: 62 54 05 15 (kontor) Mette begynte i jobben som internatleder på Toneheim august 2015. I jobben…

Torgeir Koppang

Akkompagnatør og lærer i teorifag

Torgeir Koppang er opprinnelig fra Sarpsborg, og er utdannet klassisk pianist fra Norges Musikkhøgskole. Han og er også en dyktig…