Snarvei til hovedinnholdet

Priser

Skoleåret 2018-19 koster det følgende å gå på Toneheim:

Innmeldingsgebyr kr 3 000,-

Engangsbeløp til dekning av hovedinstrumentundervisning og diverse kostnader kr 20 000,-. For spesifikasjon. se nedenfor.

Kost og losji: Dobbeltrom kr 93 000,-. Enkeltrom kr 103 500,- i hus 1 til 13 (ferdig 2015), og kr 99 500 for hus 14 til 21 (ferdig 1972) .

Skoletur i april er estimert til ca kr 6 000,-

Betalingsterminene er tilpasset utbetalingene fra Lånekassen bortsett fra engangsbeløpet i august som må betales før første utbetaling fra Lånekassen:

  • Betalingsplan vil bli lagt ut så snart utbetalingsterminer fra Lånekassa er klare.

Det vil bli utstedt fakturaer på alle innbetalinger som skal gjøres. Innbetalinger gjøres via nettbank eller ved kortautomat i resepsjonen.

Engangsbeløpet fordeler seg slik:

  • 12 000,- til instrumentalundervisning 1 time pr. uke
  • 4 250,- ekskursjoner, konserter, skolebilde, elevguide, årbok, DVD av avslutningsforestilling mm.
  • 1 100,- for bruk av instrumenter og utstyr (datarom, hørelære-lab, lydstudio bl.a.)
  • 300,- kopiering til grupper og klasser
  • 500,- for bruk av vaskemaskin, vaskepulver og tørketrommel gjennom året
  • 650,- for tilgang til internett (bredbånd).
  • 1 200,- til turnéer

De 4 250,- kronene til elevguide, ekskursjoner, skolebilde, DVD mm er en á konto sum. Det er forskjellig fra elev til elev hvor mye som brukes.

Det kan bli noen utgifter til lærebøker og noter i tillegg til ovenstående, men gjennomgående brukes det få/ingen lærebøker ved undervisningen på Toneheim.

Etter skoleårets avslutning vil du få tilsendt et sluttregnskap med oversikt over alle kostnader du har blitt belastet gjennom hele skoleåret. Har du penger til gode, vil de bli refundert etter skoleslutt. Skylder du penger, vil en sluttregning følge med sluttregnskapet.

 

FORRIGE SIDE
NESTE SIDE