Snarvei til hovedinnholdet

Søknad

Opptaket begynte 1. februar og fortsetter frem til skolestart så lenge det er plass. Det er fortsatt ledige plasser. Vi ønsker oss særlig søkere på saxofon, trombone, euphonium, obo, fagott, bratsj og kontrabass, men det er ogå muligheter på andre instrumenter.
English application form

PersonaliaIndividuell undervisning

Legg ved lydfil i mp3 eller mp4-format. Hvis du ønsker å overføre flere lydfiler, eller filene overstiger 5 MB, anbefaler vi at dere bruker filoverføringstejenesten i Dropbox eller filemail.no. Mottakeradresse er post@toneheim.no

Hva slags undervisning har du på hovedinstrumentet?

Hvor lenge har du hatt undervisning på hovedinstrumentet? (år og måneder)Aktivt medlemskap i ensembler og foreningerBoforhold

Jeg ønsker å bo på:
Skolen har begrenset antall enkeltrom til disposisjon. Om du ønsker ett av disse, må du begrunne ønsket på neste side

Jeg er en:
Vi spør om dette av hensyn til eventuelle allergikere i internatet.


Utdanning og yrkespraksis etter ungdomsskolen

Her laster du opp kopi av vitnemål eller karakterutskrift fra siste semester. Fraværsoversikt må være med.
Last opp som Word, PDF eller JPG.

Her laster du opp kopi av attest fra spillelærer, dirigent eller annen person som kjenner hvor du står musikalsk.
Last opp som Word, PDF eller JPG.

Her laster du opp kopi av dokument som kan forklare eventuelt økt fravær eller spesielle hensyn som må tas i løpet av skoleåret.
Last opp som Word, PDF eller JPG.

Litt om deg selv


Hvordan fikk du kjennskap til Toneheim folkehøgskole:Vi gjennomfører en konkurranse hvor den som anbefaler Toneheim til flest elever får en premie


NESTE SIDE