Snarvei til hovedinnholdet

Stressless

Stressless er et fag som går over 10 uker med 2 timers samlinger hver uke. I tillegg er det en avslutnings samling over ca. 4 timer.

Mange unge voksne føler behov for å jobbe med egen utvikling og har behov for å snakke om litt utilgjengelige, tabubelagte eller vanskelige temaer i en trygg setting der de ikke trenger å passe seg for hva de sier. Stressless er faget der vi jobber med å hjelpe hverandre å vokse, der du kan trene på å si akkurat det du tenker uten å føle deg dum og der du får lære om hvordan du kan jobbe for å skape endringene du ønsker deg. Med fokus på selvutvikling og bevisstgjøring av egne prosesser, bruker vi temaene på de ulike samlingene til å bli bedre kjent med oss selv. I en alder der mye skjer, både i kropp og hode, på skolen og i hjemmet, blir det viktig å lære seg å håndtere ubehag på en god måte, samtidig som vi lærer oss å fokusere på hva som fungerer, hva som gjør oss godt, og hva vi er takknemlige for. Stressless er også en god arena for å håndtere internatlivet, som er en sentral del av Toneheimlivet.   Gjennom kunnskap om hvordan ting henger samen blir vi tryggere.

Målet er: å tilegne seg kunnskap og utvikle ferdigheter som hjelper den enkelte å håndtere medgang, motgang, utfordringer og konflikter på best mulig måte.

  1. Styrke vår identitet, trygghet og selvfølelse.
  2. Reflektere sammen og skape bevissthet rundt vår samhandling med andre.
FORRIGE SIDE
NESTE SIDE