Snarvei til hovedinnholdet

Guro Mjønerud Solbakken

Stilling: Lærer og musikkterapeut

Fagområde: Elever med særskilte behov, ensemblespill og musikk og helse

E-post: guro@toneheim.no
Telefon: 942 88350

Livet er egentlig helt flott og jeg prøver å ta vare på de muligheter som byr seg av gode opplevelser og ny læring.

Guro er utdannet allmennlærer fra Høgskolen i Elverum. Videreutdannelse i musikkterapi og spesialpedagogikk. Hun har arbeidet men mennesker og musikk i voksenopplæring, i barnehage, skole og innenfor kultursektoren.

På Toneheim er hun ansatt som lærer/musikkterapeut og har ansvar for inntak, tilrettelegging og undervisning for elever med spesielle behov som har søkt og ønsker tilrettelegging i skolehverdagen. På Toneheim ønsker vi å hjelpe elever så de blir møtt og får oppfølging på sitt nivå i dagliglivets ferdigheter, sosiale ferdigheter, personlig utvikling og musikalsk tilrettelegging.  Gro har enetimer og lager ensemblegrupper tilpasset elevens nivå, og arbeider med trivsel og holdningsarbeid på internatene og veileder støttekontakter.

Hun underviser sammen med Ingrid Sløgedal i valgfaget Musikk og helse som er et viktig fag i vårt inkluderingsarbeid på skolen. Faget inneholder både praksis og teori og det er mange som har søkt og kommet inn på studiet Musikkterapi etter å ha hatt dette faget.