Snarvei til hovedinnholdet

Mette Christensen Furmston

Stilling: Internatleder

E-post: mette.furmston@toneheim.no

Selv om Toneheim er et sted tettpakket med glede og store opplevelser kan det komme grå og tyngre dager. Da kan det være godt å ha en voksenperson å snakke med. Overalt på Toneheim finner du slike gode voksne, på kjøkkenet, i administrasjonen og blandt lærerne. Vi bryr oss om hvordan du har det.

Mette er en person som er ekstra dedikert til å følge opp elevene. Hun er vår internatleder og har et hyggelig kontor der det er lav terskel for å banke på døra. Kanskje du heller vil gå en tur? Mette blir med på det meste.

Mette begynte i jobben på Toneheim august 2015. Hun har ansvar for elevenes trivsel og helse. Det er hun som fordeler elevene i internatene og følger med på om alle elevene har det bra og trives, at de holder orden på rommene sine og følger opp kjøkkentjeneste. Mette underviser også i noen valgfag.

Mette har sin grunnutdannelse i idrett- og friluftslivfag. I senere tid har hun tatt fag i sosialpedagogikk, pedagogikk, motiverende intervju, samt kurs innen selvmordsfare og psykisk helse.

Mette er en aktiv og engasjert folkehøgskole sjel, som så langt både har vært elev og ansatt ved 4 ulike folkehøgskoler. Hun brenner spesielt for mestringsstrategier, fysisk aktivitet og læring i det sosiale fellesskapet.

E-post: mette.furmston@toneheim.no
Telefon: 62 54 05 15 (kontor)