Snarvei til hovedinnholdet

Funksjonshemmede elever

Toneheim har opp gjennom årene hatt mange elever med funksjonshemming. De fleste av dem har ikke trengt mye tilrettelegging for å ha et strålende år på Toneheim!

 

Vi har hatt både rullestolbrukere, synshemmede og hørselshemmede elever. De senere årene styrket tilretteleggingen for rullestolbrukere betydelig.

Universell utforming

I forbindelse med byggingen av nye internater fikk internathusene universell utforming i første etasje. På noen rom kan vi fjerne den ene sengen slik at det er god plass til rullestolen. Badene er tilrettelagt både i forhold til vaskeservant, toalett og dusj, og internatene har terskelløse inngangsdører.  Alle gangveier mellom skolen og internatene er asfaltert og lette å ta seg frem på, også med manuell rullestol.

Inn til skolebyggene har vi enten terskel løs inngang eller terskelutjevnere, og det er både elektrisk åpning av ytterdør og HC toalett på grunnplanet. Inne i hovedbygget har vi to rullestolheiser. En ned i kjelleretasjen til bibliotek, vaskerom og øverom, og en ned til aulagulvet, som ligger lavere enn gulvnivået i hallen utenfor. Dermed har rullestolbrukere tilgang til alle viktige nivåer på skolen.

Skolen har ikke eget utstyr til å hjelpe svaksynte og hørselshemmede, men det løses gjennom hjelpemiddelsentralen når vi har behov.

Kom på besøk

Om du lurer på om du kan gå på Toneheim med din funksjonshemming så kom gjerne på besøk og opplev selv hvordan skolen er, så kan vi sammen finne ut hvordan det du trenger hjelp til kan ordnes.

Ta kontakt med rektor Jon Krognes for å avtale tid for besøk.

 

Det er veldig godt tilrettelagt på Toneheim. Internatene er bra tilrettelagt, med alt på ett plan og med stort bad. I tillegg har skolebygget to trappeheiser, der mesteparten av undervisningen foregår. De ansatte på Toneheim er også veldig flinke til å tilrettelegge for å gjøre skoledagen best mulig.

Lene Elise Bakken (elev 2020/21 og 2021/22).