Snarvei til hovedinnholdet

Ledige Stillinger på Toneheim

Fra 01.08.2021 har vi to ledige jobber på Toneheim Folkehøgskole. Les mer her:

Engasjert musikkterapeut / folkehøgskolelærer

Fra 01.08.2021 til 31.07.2022 har vi ledig 100% vikariat for folkehøgskolelærer med musikkterapi som fag. Toneheim har i over 30 år tatt inn godt fungerende elever med sammensatte lærevansker og utviklet et eget program for samliv med mangfold i vårt skolemiljø. Musikkterapeuten er hovedansvarlig for 3 til 4 elever tatt inn på særskilt grunnlag, og oppfølging av disse elevene både musikkfaglig og i livet på Toneheim

Det vil bli lagt stor vekt på personlig egnethet og vilje til å bidra helhetlig i vårt kollegium. Jobben inneholder noe kvelds og helgearbeid.

Arbeidsoppgaver.

Musikkterapeuten har hovedansvaret for alt som har med elevene med sammensatte lærevansker å gjøre. I dette inngår blant annet planlegging og gjennomføring av elevenes pedagogiske opplegg, integrert samspill og deltakelse i små og store ensembler. Musikkterapeuten har møter med elevenes medboere på internatene, foreldre og foresatte og eventuelt hjelpeapparat utenfor skolen. Arbeidet utføres i tett samarbeide med skolens miljøterapeut, internatleder og øvrig personale. Noe undervisning med skolens øvrige elever må også påregnes. Stillingen er tillagt sosialpedagogisk arbeid.

Personlige egenskaper.

Vi ser etter en person med adjunkt eller lektor kompetanse innen musikkterapi, og et romslig menneskesyn. Søkere som mestrer akkordinstrumenter og sang ønskes. Vedkommende må ha gode kommunikative evner, kunne arbeide effektivt og selvstendig, ha et ønske om å jobbe med ungdom i en spesiell situasjon samt kunne stille krav og gi omsorg. I tillegg ønsker vi en initiativrik og løsningsorientert person med god orden. Kunnskaper om folkehøgskolens verdigrunnlag og arbeidsformer er positivt, men ikke et krav.

Vi kan tilby

En svært meningsfull og spennende jobb i et kreativt miljø og mulighet til selv å forme innholdet i stillingen.

Lønn etter utdanning og ansiennitet i henhold til Landsoverenskomst for utdanning mellom arbeidstakerorganisasjonene og Virke. Pliktig innmelding i Statens Pensjonskasse.

Tilsetting, retter og plikter i henhold til lov og forskrifter for folkehøgskolen, samt til enhver tid gjeldende reglementer, instrukser og avtaler. Intervju må påregnes.

Nærmere spørsmål om stillingen kan rettes til rektor Jon Krognes på tlf. 625 40 500.Skriftlig søknad med vitnemål og attester sendes til:

Toneheim Folkehøgskole

v/rektor Jon Krognes

2322 RIDABU

Eller til Post@toneheim.no

Søknadsfrist onsdag 14. april 2021

Toneheim Folkehøgskole, Ridabu, Innlandet

Engasjert miljøterapeut til Toneheim!

Fra 01.08.2021 har vi ledig 100% fast stilling for miljøterapeut.

Miljøterapeuten er underlagt internatleder og jobber med oppfølging av skolens elever i tett samarbeid internatleder, skolens musikkterapeut og øvrig personale. Det vil bli lagt stor vekt på personlig egnethet og vilje til å bidra helhetlig i vårt kollegium. Stillingen inneholder noe kvelds og helgearbeid.

Arbeidsoppgaver.

Miljøterapeutens stilling er tredelt der den største delen av stillingen består av samtaler og oppfølging av skolens elever i samarbeid med internatleder. Dagens ungdommer har et stort behov for å snakke med trygge voksne om det meste som rører seg i livene deres. Miljøterapeuten skal styrke skolens kompetanse og kapasitet på dette området. En drøy tredjedel av stillingen er satt av til oppfølging av skolens godt fungerende elever med sammensatte lærevansker i tett samarbeid med skolens musikkterapeut og renholdere. I fire uker mellom 1. juni og 20 august leder miljøterapeuten skolens utleie og kursvirksomhet når sommerdriftsansvarlig har ferie. Flere oppgaver kan være aktuelle.

Vi ønsker oss.

Vi ser etter en person med relevant erfaring og utdannelse, som er glad i å omgås og snakke med ungdommer. En trygg person med et romslig menneskesyn og gode samarbeidsevner og som ikke er redd for å ta i et tak når det er behov. Miljøterapeuten må ha gode kommunikative evner, kunne arbeide effektivt og selvstendig, kunne stille krav og gi omsorg på en naturlig og god måte, være initiativrik og løsningsorientert. Kunnskaper om folkehøgskolens verdigrunnlag og arbeidsformer er positivt, men ikke et krav.

Vi kan tilby

En svært meningsfull og spennende jobb i et kreativt miljø og mulighet til selv å forme innholdet i stillingen.

Lønn etter utdanning og ansiennitet i henhold til Landsoverenskomst for utdanning mellom arbeidstakerorganisasjonene og Virke. Pliktig innmelding i Statens Pensjonskasse.

Tilsetting, retter og plikter i henhold til lov og forskrifter for folkehøgskolen, samt til enhver tid gjeldende reglementer, instrukser og avtaler. Intervju må påregnes.

Nærmere spørsmål om stillingen kan rettes til rektor Jon Krognes på tlf. 625 40 500.

Skriftlig søknad med vitnemål og attester sendes til:

Toneheim Folkehøgskole

v/rektor Jon Krognes

2322 RIDABU

Eller til Post@toneheim.no

Søknadsfrist onsdag 14. april 2021

FORRIGE
NESTE