Snarvei til hovedinnholdet

Her kan du melde fra om kritikkverdige forhold på Toneheim Folkehøgskole

Som elev/ansatt ved Toneheim Folkehøgskole skal du ha et godt arbeids- og læringsmiljø på skolen. Dersom du opplever noe som bryter med dette, kan du si fra her. Alle saker som kommer inn følges opp av varslingsutvalget. Du kan være anonym når du melder fra, men vi anbefaler at du oppgir epostadressen din, slik at du kan få tilbakemelding på hvordan saken håndteres.

Hva er kritikk kritikkverdige forhold – og hva skjer hvis du varsler?

Si fra


    Vi anbefaler å oppgi e-postadresse. Da blir det lettere for oss å følge opp saken din.

    Oppdatert 20 november 2018.