Snarvei til hovedinnholdet

Musikkutdanning på Toneheim folkehøgskole

Toneheim gir unge musikere alle muligheter til å få prøvd ut egne ferdigheter i en musikalsk atmosfære. Våre velkvalifiserte, faglig dyktige og inspirerende lærere tar deg vel i mot! Toneheim Folkehøgskole er et riktig valg, uansett om du søker en karriere som proffmusiker – eller ser for deg en fremtid som en dyktig amatør med mange nye venner fra høgskolen.

Klassisk, jazz og folkemusikk

Toneheim er en av landets største folkehøgskoler og en unik skole. 170 musikk-interesserte ungdommer bor sammen på skolen med hyppige muligheter for kreativt samspill. Alle elevene driver med musikk, fortrinnsvis klassisk, jazz og folkemusikk. Elevene gis individuell oppfølging på sitt instrument og i personlig utvikling. Hovedinstrument, ensemblespill og sosialt samhold er høyt prioritert. Raus, lidenskapelig og skapende er bærebjelker for undervisningen. På Toneheim folkehøgskolen er det ingen forventninger til at du skal kunne alt, og du får utvikle deg i ditt tempo.

illustrasjonsbilde av et jazzensemble som spiller på en av toneheim folkehøgskole sine konserter

Musikkutdanning tilpasset den enkelte elev

Vår filosofi er at vi skal møte hvert enkelt menneske der det er, og bruke musikken som et middel for personlig utvikling. Selv om alle jobber med musikk, er det det enkelte menneske som står i sentrum. Toneheim Folkehøgskole gir deg alle muligheter til å få prøvd ut egne ferdigheter, og til å få personlig oppfølging. Du vil følge fag som følger ditt instrument i tillegg vil du ha mulighet til  velge mange ulike valgfag.

illustrasjonsbilde av et elev ensemblespill
Elevene lærer blant annet spilleteknikk, etyder, solo- og ensemblespill og musikkteori.

Mesterklasser

Hvert år gir anerkjente pedagoger og utøvere på ulike instrumenter mesterklasser til elevene. Gjestene kommer fra musikk-institusjoner i hele Norden. Omlag halvparten av våre elever søker høyere musikkutdanning, og disse elevene blir gjerne viktige bidragsytere i norsk musikkliv –  som lærere, instruktører, og utøvende musikere – etter endt utdanning.

FORRIGE SIDE
NESTE SIDE