Snarvei til hovedinnholdet

Verdigrunnlag

Med mennesket og musikken i sentrum

Toneheim folkehøgskole skal fremme den enkelte elevs vekst og modning gjennom fokus på menneske, musikk, gode relasjoner og solid arbeid.

Ut fra dette har vi laget følgende parole: Med mennesket og musikken i sentrum.

Verdigrunnlag

Toneheim folkehøgskole er en frilynt folkehøgskole med basis i Grundtvigs pedagogiske ideer og norsk folkehøgskoletradisjon. Skolen bygger på utvikling av musikalske evner og ferdigheter som en grunnleggende allmennkulturell verdi, både for det enkelte menneske og for samfunnet. Læringen skal foregå gjennom levende vekselvirkning mellom elev og lærer.

I fellesskap har personalet valgt tre kjernebegreper som skal prege hele vår virksomhet:

RAUS – LIDENSKAPELIG – SKAPENDE

Mål

  • Etter et år på Toneheim skal elevene ha større sosiale, faglige og menneskelige ferdigheter.
  • Toneheim skal være en trygg, interessant og god arbeidsplass for alle ansatte. Det bør synes på de ansatte at de er glade i arbeidsplassen og trives med faglig og sosialt fellesskap med kollegaene.
  • Toneheim skal være preget av en gjennomarbeidet struktur, klare ansvarsforhold, orden og ryddighet.
  • Toneheim skal spille en viktig rolle i norsk musikkliv, og være en aktiv medspiller i sitt lokalmiljø.