Snarvei til hovedinnholdet

Fordyp deg i ditt hovedinstrument

Alle skolens elever blir tatt opp med et hovedinstrument. En stor del av fagene og aktivitetene er bygget opp rundt hovedinstrumenter. Timene gis for det meste individuelt, og med den enkeltes nivå og bakgrunn som utgangspunkt. I tillegg til utøvende instrumenter og sang kan du også søke med komponering, dirigering og laptop (live elektronikk) som hovedinstrument.

Bedre musikkforståelse

Undervisningen har som mål å gi den enkelte bedre musikkforståelse i form av bedre innsikt i musikkens ulike elementer, bli kjent med repertoar fra ulike tider og epoker, samt å utvikle tekniske ferdigheter på instrumentet. For elever med fordypning i jazz er det aktuelt å gi noe av undervisningen på hovedinstrument i ensembler.

Variert undervisningsopplegg

Vi tilbyr undervisning på alle instrumenter, sang, ensemble- og korledelse og komposisjon. Elevene må ha med egne instrumenter, inkludert eventuelle forsterkere. Jazzsangere må ha egen mikrofon. En time i uka får du trening i å spille med akkompagnement, og får tilbakemelding fra lærere og medelever. På interpresjons-timene spiller du ditt repertoar, som du jobber med på hovedinstrument, sammen med skolens faste akkompagnatør.

FORRIGE SIDE
NESTE SIDE