Snarvei til hovedinnholdet

Undervisningsrom

Alle undervisningsrommene på Toneheim er laget for å musikkundervisning. Toneheim har 19 klasserom som alle er utstyrt med piano og stereoanlegg. Alle rom har tavle og er tilrettelagt for bruk av audiovisuelt utstyr. Til øvelser med de store ensemblene og fellessamlinger har vi en aula med 170 sitteplasser. Aulaen benyttes både som undervisningsrom og konsertsal. Skolen har 20 øvingsrom tilgjengelig for elevene. Øverommene er 5-6 kvadratmeter store og er utstyrt med speil. De fleste øverommene har piano. Et av klasserommene er spesiallaget for slagverkerne ved skolen. Vi har også tre bandrom med nødvendig utstyr. Elevene kan selvsagt bruke klasserommene til egenøving når disse er ledige.

Her har Od E. Mickelsson kurs i høgskoleprep på rom 2.

Instrumenter

På Toneheim har godt med instrumenter. Vi forventer at du har med deg eget instrument, men av og til trenger man allikevel å låne noe.

Skolen har fem flygler og to kirkeorgler. Alle klasserom er utstyrt med piano og de fleste av øvingsrommene har piano. Skolen har også et cembalo.

I tillegg har vi en del blåseinstrumenter som elevene kan låne, blant annet to sopransaksofoner, tenorsaksofon, to barytonsaksofoner, pikkolofløyte, altfløyte, bassfløyte, Eb-klarinett, bassklarinett, basstrombone, to Eb/D-trompeter, flygelhorn og pikkolotrompet.

Slagverksutstyret på skolen omfatter de fleste instrumenter som brukes i korps, brassband og symfoniorkester. Dette vil blant annet si pauker, bells, xylofon, vibrafon, marimba, klokkespill, trommesett, grand cassa, bongos, congas, timbales og et godt utvalg av perkusjonsinstrumenter.

Skolen har tre bandrom, som er utstyrt med sanganlegg og forsterkere.

Annet utstyr

Skolen har 7 mac-maskiner som elevene fritt kan benytte. Maskinene har Finale for å skrive noter, Earmaster for å trene på hørelære og selvsagt Word, Excel, Powepoint og andre programmer som du trenger. En av maskinene har Adobe CS6 som inkluderer Photoshop, InDesign, Illustrator. Som elev på skolen får du låne digitalt speilreflekskamera, digitalt videokamera, projektor og annet audio-visuelt utstyr når du trenger det.