Snarvei til hovedinnholdet

Firstemmig sats

Harmonisering for fire stemmer

Satslære gir innsikt i og trening i å skrive firstemmig sats. Gruppene vil bli nivådelt. Vi har både grupper for nybegynner og for de som har hatt satslære på videregående skole

Det brukes Sigvald Tveit: Harmonilære fra en ny innfallsvinkel. Det er ikke et krav om at den kjøpes, siden mange har relevante bøker fra videregående skole, men den kan være nyttig å ha.