Snarvei til hovedinnholdet

Orientering mot verden

Diskusjon og samtaler om verden utenfor Toneheim

Det er vanlig å snakke om at i et år på folkehøgskole er alle i en slags «boble». Det er lett å glemme at det foregår mye i verden utenfor. I dette valgfaget tar vi opp dagsaktuelle spørsmål og diskuterer politiske og etiske problemstilliger. Her er det åpent for alt utenom det interne livet på skolen.