Snarvei til hovedinnholdet

Stressless

Stressless er et fag som går over 10 uker med 2 timers samlinger hver uke. I tillegg er det en avslutnings samling over ca. 4 timer.

Mange unge voksne føler behov for å jobbe med egen utvikling og har behov for å snakke om litt utilgjengelige, tabubelagte eller vanskelige temaer i en trygg setting der de ikke trenger å passe seg for hva de sier. Stressless er faget der vi jobber med å hjelpe hverandre å vokse, der du kan trene på å si akkurat det du tenker uten å føle deg dum og der du får lære om hvordan du kan jobbe for å skape endringene du ønsker deg. Med fokus på selvutvikling og bevisstgjøring av egne prosesser, bruker vi temaene på de ulike samlingene til å bli bedre kjent med oss selv. I en alder der mye skjer, både i kropp og hode, på skolen og i hjemmet, blir det viktig å lære seg å håndtere ubehag på en god måte, samtidig som vi lærer oss å fokusere på hva som fungerer, hva som gjør oss godt, og hva vi er takknemlige for. Stressless er også en god arena for å håndtere internatlivet, som er en sentral del av Toneheimlivet.   Gjennom kunnskap om hvordan ting henger samen blir vi tryggere.

Målet er: å tilegne seg kunnskap og utvikle ferdigheter som hjelper den enkelte å håndtere medgang, motgang, utfordringer og konflikter på best mulig måte.

  1. Styrke vår identitet, trygghet og selvfølelse.
  2. Reflektere sammen og skape bevissthet rundt vår samhandling med andre.