Snarvei til hovedinnholdet

Halvard Opem

Stilling: Undervisningsinspektør

Fagområde: Fagott og teorifag

E-post: hop@toneheim.no
Telefon kontor: 62540512
Mobil: 91117089

Halvard Opem er undervisningsinspektør.

Halvard har 75% administrasjon og 25 % undervisning. Fagområde fagott pluss noen teorifag.

Han er opprinnelig fra Ås i Akershus og har utdanning på fagott fra Østlandets Musikkonservatorium og Norges Musikkhøgskole. Diplomeksamen som fagottist fra 1980. Yrkeserfaring: Vikariater som fagottist i flere av landets profesjonelle symfoniorkestre, distriktsmusiker i Finnmark, administrative stillinger i Finnmark fylkeskommune. Undervisningsinspektør på Toneheim fra 1999.

Utenom jobben på Toneheim spiller han fagott i det lokale musikklivet, og reiser så ofte han kan for å se konserter og forestillinger.