Snarvei til hovedinnholdet

Halvard Opem

Stilling: (fagott)

Fagområde: Fagott og teorifag

hop@toneheim.no
911 17 089

Halvard Opem er timelærer innen fagområde fagott pluss noen teorifag.

Han er opprinnelig fra Ås i Akershus og har utdanning på fagott fra Østlandets Musikkonservatorium og Norges Musikkhøgskole. Diplomeksamen som fagottist fra 1980. Yrkeserfaring: Vikariater som fagottist i flere av landets profesjonelle symfoniorkestre, distriktsmusiker i Finnmark, administrative stillinger i Finnmark fylkeskommune. Undervisningsinspektør på Toneheim 1999-2020.

Halvard spiller fagott i det lokale musikklivet, og reiser så ofte han kan for å se konserter og forestillinger.