Snarvei til hovedinnholdet

Skolens fasiliteter

Klasserom

9 klasserom – med tavle, piano og stereoanlegg. Tilrettelagt for bruk av AV-utstyr. Utenom undervisningen, er alle klasserommene disponible til egenøving

Aula

En aula med 170 sitteplasser som fungerer som konsertsal – både for elever fra skolen og for artister utenfra. Aulaen er øvingsrom for store ensembler og blir også brukt til undervisning og fellessamlinger.

Øvingsrom

For oss musikere er øving en del av hverdagen. Skolebygget åpner klokken 07:00 hver morgen, og da får du tilgang på flere ulike klasserom og øverom! Hovedbygget stenger klokken 22:00, men vi har også noen rom som alltid er åpne helt til sistemann sniker seg ut.

Husk at det ikke øves i internatene – det er her vi gir rom for hvile etter lange, innholdsrike dager!

20 øvingsrom, av ulik størrelse, de fleste utstyrt med speil. De fleste rommene har piano. 3 bandrom med sanganlegg og forsterkere

Instrumenter

 • 10 flygler og ca 40 pianoer
 • Pikkolofløyte, altfløyte og bassfløyte
 • Obo og engelsk horn
 • Essklarinett, altklarinett, 2 bassklarinetter og kontrabassklarinett.
 • Fagott
 • 2 sopransaxer, tenorsax og 2 barytonsaxer
 • D/ess-trompet, Pikkolotrompet og flygelhorn
 • Euphonium
 • Ess- og B-tuba
 • Pauker, C-marimba, A-marimba, 2 Xylofoner, 2 vibrafoner, flere trommesett, flere stortrommer og cymbaler, tamtam (stor gong), klokkespill og ellers det som trengs av slagverkutstyr.
 • Flere gitar- og bassforsterkere, PA i aula og flere klasserom og øvingsrom.
 • Macbasert studio med Logic for lydredigering.
bilde av skolebygge, skolens aula og et dobbeltrom på toneheim folkehøgskole. Bilde viser elever som er glade og som spiller på ulike instrumenter.

Teknologi

Skolen har 7 Mac´er – med Finale for å skrive noter og Earmaster for å trene på hørelære – til elevbruk. En av maskinene har Adobe CS6, dvs. Adobe Photoshop, InDesign og Illustrator. Det er trådløst Internett (wi-fi) på hele skoleområdet. I biblioteket har skolen rundt 8 stasjonære computere med Internett og tilgang til skriver.

illustrasjonsbilde av matsalen og ulike øvingsrom på musikk folkehøgskolen toneheim folkehøgskole

 

Moderne treningsfasiliteter ved Toneheim folkehøgskole
Treningsrommet på toneheim folkehøgskole. Dette et pusset opp i 2016