Snarvei til hovedinnholdet

Faste poster

De faste postene er en obligatorisk del av undervisningen på Toneheim Folkehøgskole. De gjør at undervisningen går mest mulig knirkefritt, og binder de ulike delene av undervisningen sammen.

Elevsamtaler og hørelære

Øret og gehøret er grunnpilarer i enhver form for musisering og lytting, så hørelære en av de få faste postene på skolen, en obligatorisk aktivitet med høy grad av differensiering i.h.t. nivå og metodisk innfallsvinkel.

Alle elever har jevnlige elevsamtaler med en av skolens lærere. Denne direkte dialogen er viktig for den enkelte elevs utvikling, og tar også hensyn til det personlige og følelsesmessige rundt skolen, miljøet og undervisningen. Det handler om videreutvikling – og om å gjøre tilpasninger og justeringer for å tilrettelegge dagen og systemet på Toneheim best mulig i forhold til den enkelte elevs behov og utfordringer.

Huskonsert, morgensamling og skoleturer

Den ukentlige huskonserten er en anledning til å fremføre musikken sin for entusiastiske lærere og medelever. Den er populær og viktig for samholdet ved skolen. Her gis man selv anledning til å fremføre sin musikk for de øvrige elevene og få viktig inspirasjon og feedback, om ønskelig.

Hver morgen er det samling i skolens aula med et kunstnerisk innslag og info om skoledagen. I løpet av skoleåret reiser vi på flere små og store turer.