Snarvei til hovedinnholdet

Direksjon

For deg som vil lede ensembler

Toneheim tilbyr direksjon både for de som vil jobbe med kor og de som vil jobbe med korps/orkester. En del timer gjøres samlet og en del timer deles det mellom de som jobber med kor og de som jobber med instrumentalensembler.

Målet for faget er å gjøre elevene i stand til å lede forskjellige typer amatørensembler.

Det er også mulig å ha direksjon som hovedinstrument.

Det jobbes med blant annet med slagteknikk, ensemblemetodikk, partiturlesing, innstudering og instrumentkunnskap. Noe musikkteori, om blant annet transponering og arrangering, er også en del av faget.

I tillegg til valgfaget direksjon vil det være flere direksjonsrettede fokusfag for de som ønsker å fordype seg i faget og få enda mer individuell oppfølging.

 

Direksjon valgfag
En gruppe elever som øver taktering.