Snarvei til hovedinnholdet

Didaktikk

Læren om å undervise

Dette er valgfaget for alle som vil lære mer om å undervise. De fleste aktive musikere har også elever. Da kan det være bra å kunne litt mer om teoriene bak undervisning. I faget er lagt opp til mye refleksjon og diskusjon blant elevene.