Snarvei til hovedinnholdet

Elever med spesielle behov

Har du en drøm om å leve og bo med ungdommer som har samme musikkinteresse som deg? Da er du velkommen til å søke på Toneheim. Hvert år tar vi opp et begrenset antall elever som ønsker å gå på folkehøgskole, men som trenger tilrettelagt oppfølging

Krav og forventninger

Som elev bor du på internat med syv andre ungdommer. Du følger vanlig undervisning, bor og spiller sammen med funksjonsfrisk ungdom. Du må lage mat, vaske og velge klær. Vi forventer at du har grunnleggende kunnskaper på ditt hovedinstrument, er motivert til deltagelse og kan mestre noe egentid.

Personlig og faglig oppfølging

Samtidig får elever med spesielle behov mer personlig og faglig oppfølging av skolens musikkterapeut, miljøterapeut og øvrig personale. Timeplan og hverdag blir tilrettelagt ut ifra ønsker og behov. Vi tilbyr bo-veiledning, individuell undervisning, samspill i tilrettelagte ensembler, samt mange fellesfag og valgfag.

Dersom du ønsker fritidskontakt, rekrutteres den fra skolens øvrige elever.

Kom på besøk

Aktuelle søkere inviteres til å besøke skolen. Vi gjennomfører intervjuer for å kartlegge motivasjon, ønsker og behov.

Grunnlagsbrev til NAV

For utgifter utover ordinære kostnader søkes støtte hos NAV. Toneheim er behjelpelig i prosessen med skriver grunnlagsbrev

Ønsker du mer informasjon? Ta kontakt med oss for en uformell og hyggelig prat.