Snarvei til hovedinnholdet

Barnekorledelse

Her jobbes blant annet med temaene: Dirigentens rolle, innstuderingsmetodikk, regi, barnestemmen.

Barnekorledelse har praksis med 4. klasse på Ridabu barneskole. Dette gir verdifull erfaring med hvordan barnekor fungerer i virkeligheten. Våre elever leder innøving og konserter både på Toneheim, i Vang kirke og på Ridabu skole.