Snarvei til hovedinnholdet

Musikk og helse

Hvordan bruke musikk til å oppnå utenommusikalske mål

Musikk og helse er faget for deg som ønsker å arbeide med mennesker med ulike lærevansker og behov. I Musikk og helse brukes musikk for å oppnå utenommusikalske mål.

I dette faget lærer du om:

  • musikksyn
  • mennesker med psykisk utviklingshemming
  • barns utvikling
  • geriatri (eldreomsorg)
  • musikkens virkning og funksjon
  • bandspilling
  • musikk som kommunikasjon og samhandling
  • aktiv og reseptiv bruk av musikk
  • enkel bruksarrangering

Praksis i Musikk og helse knyttes opp mot elever på skolen som er tatt inn på særskilt grunnlag, og vi jobber bl.a. mot konserter der integrerte samspill er i hovedfokus. Det blir ekskursjoner til musikkterapistudiet på Musikkhøgskolen i Oslo, Snoezelen senteret i Ottestad og voksenopplæringssenteret på Olsrud.