Snarvei til hovedinnholdet

Valgfag

En rekke kreative og spennende valgfag gjør at alle elevene kan komponere sin egen timeplan, slik at den blir mest mulig variert og tilpasset hver enkelt. Skolen utvikler hele tiden nye valgfag, delvis i samarbeid med elevene, slik at valgfagene alltid er aktuelle, morsomme og midt i blinken for elevene.
Her kan du lese om noen av valgfagene vi tilbyr på Toneheim.

 

Undervisning, kor og ledelse

Barnekorledelse – har praksis med 4.klasse på Ridabu barneskole. Det gir verdifull erfaring med hvordan barnekor fungerer. Våre elever leder innøving og konserter på Toneheim, i Vang kirke og på Ridabu skole. Dirigentens rolle, innstuderingsmetodikk, regi og barnestemmen er temaer.

Didaktikk – Vi forsøker å definere begrepet undervisningslære, og bryte dette ned i forståelige konsepter vi kan diskutere og utdype. Forelesninger og samtaler prøver å klargjøre prosesser som involveres der det er snakk om læring og/eller undervisning. Et nyttig støttefag for elever som er nysgjerrige på hva som gjør at vi lærer det vi gjør.

Direksjon – for deg som vil lede ensembler, både kor, korps og orkester.

Komponering og instrumentering – hvordan tenker en komponist? Hvordan få mest mulig ut av en ukurant besetning? Hvordan skrive godt for en standardbesetning? Faget krever grunnleggende kunnskaper i musikkteori og at du er villig til å jobbe med faget mellom timene.

 

Studio og lyd

Studio – lydopptak og redigering. Her kan du lære om mikrofon- og opptaksteknikk, redigering av lydopptak, musikkproduksjon og miksing.

Konsertproduksjon – praktisk gjennomføring av konserter. Konsertproduksjonsgruppa planlegger og gjennomfører huskonsertene en gang i uka, og står for lyd og lys ved skolens arrangementer.

Jazz

Grunnleggende jazzimprovisasjon – et åpent tilbud for alle som vil prøve seg i å spille jazz.

Jazzteori – viktige grunnkunnskaper for de som spiller jazz.

Improvisasjonsteknikk – praktiske øvelser i jazzimprovisasjon, primært for elever som har et jazz hovedinstrument.

Styrt improvisasjon – et fag hvor improvisasjon og lyd utforskes i frie og faste kontekster, i både små og større grupper. Styrt improvisasjon er for alle som måtte ønske det.

Diverse

Musikk og helse – Hvordan bruke musikk til å oppnå utenommusikalske mål

Musikk og helse er faget for deg som ønsker å arbeide med mennesker med ulike lærevansker og behov. I Musikk og helse lærer du om hvordan du kan benytte musikk for å oppnå utenom-musikalske mål. Faget inneholder teori, metodikk, bruksspill, egenerfaring, oppgaveløsing og praksis.

I dette faget lærer du om:

 • Musikksyn
 • musikkens virkning og funksjon
 • musikk som kommunikasjon og samhandling
 • aktiv og reseptiv bruk av musikk
 • mennesker med psykisk utviklingshemming
 • barns utvikling
 • geriatri (eldreomsorg)
 • psykiske utfordringer
 • musikk i egenomsorg
 • bandspilling
 • enkel bruksarrangering

Praksis i Musikk og helse knyttes opp mot elever på skolen som er tatt inn på særskilt grunnlag, samt på et sykehjem i vårt nærområde. Vi jobber mot konserter der integrerte samspill er i hovedfokus. Det blir laget ekskursjoner som varierer fra år til år.

Teltturgitar – Et lettbeint fag med lave skuldre og løs jakke. Gitar som telttur-kamerat kan være fokuset, og enkle akkorder og sanger læres med bravur.

Musikkhistorie – lytting til musikk fra ulike stilepoker. Kunstmusikkens historie fra 1600 til i dag. Mye lytting til musikk fra ulike stilepoker.

Jeg i møte med meg – Mange unge voksne føler behov for å jobbe med egen utvikling og har behov for å snakke om litt utilgjengelige, tabubelagte eller vanskelige temaer i en trygg setting der de ikke trenger å passe seg for hva de sier. «Jeg i møte med meg» er faget der vi jobber med å hjelpe hverandre å vokse, der du kan trene på å si akkurat det du tenker uten å føle deg dum og der du får lære om hvordan du kan jobbe for å skape endringene du ønsker deg. Med fokus på selvutvikling og bevisstgjøring av egne prosesser, bruker vi temaene på de ulike samlingene til å bli bedre kjent med oss selv. I en alder der mye skjer, både i kropp og hode, på skolen og i hjemmet, blir det viktig å lære seg å håndtere ubehag på en god måte, samtidig som vi lærer oss å fokusere på hva som fungerer, hva som gjør oss godt, og hva vi er takknemlige for. «Jeg i møte med meg» er også en god arena for å håndtere internatlivet, som er en sentral del av Toneheimlivet. Gjennom kunnskap om hvordan ting henger samen blir vi tryggere.

Målet er: å tilegne seg kunnskap og utvikle ferdigheter som hjelper den enkelte å håndtere medgang, motgang, utfordringer og konflikter på best mulig måte.

 1. Styrke vår identitet, trygghet og selvfølelse.
 2. Reflektere sammen og skape bevissthet rundt vår samhandling med andre.

Fysisk aktivitet og opplevelser

Ballspill

Det er gode muligheter for å holde seg aktiv med ballspill fire ganger i uken. Vi har avtale med lokalmiljøet om å benytte innendørs hall til dette, så dette pleier å være en helårsaktivitet for de som ønsker det.

Friskluft

I løpet av en halvannen times tur på beina i nærområdet, får man friskluft og snakket sammen om hverdagslige og store spørsmål; en liten pause i hverdagen.

Ut på tur

I dette valgfaget tar vi Toneheim-bussen og kjører avgårde, ut på tur. Vi går på en topp, reiser inn i en skog, vi besøker en øy, vi snakker sammen, tenner bål og drikker kakao. 16 plasser.

10 netter ute

1 natt hver måned, gjennom hele skoleåret, er man i marka og sover ute under åpen himmel. I dette valgfaget kan du få kontakt med deg selv, sammen med medelever, en stor dose friskluft og ny energi til å gyve løs på nye øvingsøkter.