Snarvei til hovedinnholdet

Skolens historie

Et flerårig strev for å få realisert en egen folkehøgskole for musikklivet lå bak åpningen av Toneheim Folkehøgskole på Vang prestegård på Ridabu i august, 1972. Den viktigste initiativtakeren var Olav Bjåstad fra Norges Sangerlag. Det første forsøket på å sette i gang skjedde allerede i 1948, men de måtte gi seg etter to år fordi de ikke lyktes å få økonomien på plass. Sangerlaget fikk med seg de andre organisasjonene i musikklivet i et samarbeid, og da Vang prestegård ble ledig fikk de reist en moderne skole med plass til 90 elever.

Perfeksjonere seg til musikkstudie

Skolen ble en umiddelbar suksess og fylte et behov i musikklivet. Det var svært få musikklinjer på videregående nivå i Norge, og på 70-tallet ble både Norges Musikkhøgskole og flere utdanningsinstitusjoner på høgskolenivå opprettet. Mange unge musikere valgte å gå på Toneheim for å forberede seg til å søke musikkutdanning. På 70- og 80-tallet var det mange som gikk i to år for å perfeksjonere seg til musikkstudier. Denne praksisen opphørte på slutten av 80-tallet etter hvert som alle fylkene opprettet musikklinjer i den videregående skolen.

OL til Hamar

Elevtallet har økt jevnt og trutt siden starten, og bygningsmassen ble utvidet i takt med dette. Da skolen ble bygd var det 6 lærerboliger. Disse ble etter hvert tatt i bruk som elevinternater. Prestegården ble brukt til kjøkken og spisesal i mange år. Dette var tungvint i et bygg fra 1700-tallet. I tillegg ble behovet for økt plass prekært ut over 80-tallet.Da det ble klart at OL kom til Hamar i 1994, var det finansiering til et tilbygg som sto ferdig i 1989. Dette inneholder et moderne storkjøkken, spisesal og oppholdstue for elevene og flere klasserom og arbeidsrom for lærere. Da ble prestegården tatt i bruk som elevinternat.

170 elever i året

I 2012 begynte utbygging av nye internater og deler av de gamle internathyttene ble revet. Fra skoleåret 2014/15 er 13 nye hus ferdige med inntil 10 sengeplasser i hvert hus. 8 av de gamle hyttene er fortsatt i bruk. Total sengekapasitet er pr. 2015 på 178. Elevtallet ligger på ca. 160 i året, slik at det er kapasitet til at enkelte dobbeltrom brukes som enkeltrom, og at det er plass til gjester i skoleåret.