Snarvei til hovedinnholdet

Skolens historie

Et flerårig strev for å få realisert en egen folkehøgskole for musikk lå bak åpningen av Toneheim Folkehøgskole på Vang prestegård på Ridabu i august 1972. Den viktigste initiativtakeren var Leiv Bjåstad fra Norges Sangerlag. Det første forsøket på å sette i gang skjedde allerede i 1948, men de måtte gi seg etter to år fordi de ikke lyktes å få økonomien på plass. Sangerlaget fikk med seg de andre organisasjonene i musikklivet i et samarbeid, og da Vang prestegård ble ledig fikk de reist en moderne musikkskole med plass til 90 elever.

Perfeksjonere seg til musikkstudie

Den nye folkehøgskolen for musikk ble en umiddelbar suksess og fylte et behov i musikklivet. Det var svært få musikklinjer på videregående nivå i Norge, og på 70-tallet ble både Norges Musikkhøgskole og flere utdanningsinstitusjoner på høgskolenivå opprettet. Mange unge musikere valgte å gå på Toneheim for å forberede seg til å søke musikkutdanning. På 70- og 80-tallet var det mange som gikk i to år for å perfeksjonere seg til musikkstudier. Denne praksisen opphørte på slutten av 80-tallet etter hvert som alle fylkene opprettet musikklinjer i den videregående skolen.

OL til Hamar

Elevtallet har økt jevnt og trutt siden starten, og bygningsmassen ble utvidet i takt med dette. Da skolen ble bygd var det 6 lærerboliger. Disse ble etter hvert tatt i bruk som elevinternater. Prestegården ble brukt til kjøkken og spisesal i mange år. Dette var tungvint i et bygg fra 1700-tallet. I tillegg ble behovet for økt plass prekært ut over 80-tallet.Da det ble klart at OL kom til Hamar i 1994, var det finansiering til et tilbygg som sto ferdig i 1989. Dette inneholder et moderne storkjøkken, spisesal og oppholdstue for elevene og flere klasserom og arbeidsrom for lærere. Da ble prestegården tatt i bruk som elevinternat.

170 elever i året

I 2012 begynte utbygging av nye internater og deler av de gamle internathyttene ble revet. Fra skoleåret 2014/15 er 13 nye hus ferdige med inntil 10 sengeplasser i hvert hus. 8 av de gamle hyttene er fortsatt i bruk. Total sengekapasitet er pr. 2015 på 178. Elevtallet ligger på ca. 160 i året, slik at det er kapasitet til at enkelte dobbeltrom brukes som enkeltrom, og at det er plass til gjester i skoleåret.