Snarvei til hovedinnholdet

Undervisning

«Festlig samspill og improvisasjoner, frie tolkninger og strukturerte fremføringer: Musikkundervisningen favner mye i løpet av et skoleår på Toneheim!»

Brennende engasjement

Våre velkvalifiserte, faglig dyktige og inspirerende lærere har et brennende engasjement og høy interesse for sitt fag – noe du vil merke. De jobber for et best mulig resultat i felleskap, og er der for deg. På Toneheim gis du alle muligheter til å forbedre din teknikk, dine ferdigheter og evner i en kreativ, musikalsk atmosfære. Du henter verdifull erfaring fra musisering på ulike nivåer og i ulike settinger, og du får erfaringer som du vil vokse med. På Toneheim folkehøgskole går det uformelle og lekne hånd i hånd med pedagogikk på høyt nivå.

Individuell oppfølging

Elevene gis individuell oppfølging på sitt instrument. Hovedinstrument, ensemblespill, sosialt samvær og samhold er viktige deler av hverdagen på Toneheim. Raus, lidenskapelig og skapende er bærebjelker for undervisningen. Alle elever følges tett opp i sin personlige utvikling. Selv om alle jobber med musikk, er det det enkelte menneske som står i sentrum. Vår filosofi er at vi skal møte hvert enkelt menneske der det er, og bruke musikken som et middel for personlig utvikling. Vi er til for å hjelpe unge musikere opp og frem!

Favner bredden blant unge musikere

Toneheim tilbyr et vidt spekter av musikalske arbeidsmetoder og innfallsvinkler. Vi favner, i stor grad, bredden blant unge musikere. Selv om de fleste hos oss spiller et jazz- eller klassisk instrument, kan ditt hovedinstrument faktisk også være laptop. I valgfaget «komposisjon» kan du i tillegg komponere musikk elektronisk. Jazz og klassisk er de to hovedretningene i våre undervisningsløp, men vi prøver hele tiden å fornye oss og gjøre ting som er i tiden.

Fordypning i ditt hovedinstrument

Vi gir deg full opplæring i ditt hovedinstrument, akkompagnert mens du spiller eller synger, men også mange muligheter for vokal harmonering i kor, samspill i ensembler, under elevkonserter, i band, under jazzimprovisasjon eller i klassiske strykekvartetter.

Spennende valgfag

Toneheimere kommer i mange tonearter, så det aller viktigste for oss er at du trives og får et lærerikt og utviklende skoleår på vår musikalske og kreative folkehøyskole. Toneheim har mange spennende valgfag som lar deg forme din egen høgskole-hverdag.

Lørdagsseminar

I løpet av skoleåret har vi mange forskjellige seminar. Noen holdes av gjestelærere og andre av skolens egne lærere. De fleste av seminarene er musikkfaglige. Der tas det opp tema som for eksempel stemmebruk eller forebygging av slitasjeskader. Andre aktuelle tema på lørdagsseminarene kan være filmmusikk, komponistbesøk eller innledninger til konserter vi skal reise på. I tillegg har vi noen seminar om aktuelle samfunnstemaer. Se skoleruta vår her