Snarvei til hovedinnholdet

Konsertproduksjon

Praktisk gjennomføring av konserter

Alle de store konsertene/produksjonene som lages ved skolen trenger en egen produksjons- gruppe for å håndtere det store apparatet. For her prater vi om storskala produksjoner med kor, korps, ulike orkester, solister og mindre ensembler. For at dette skal bli en god opplevelse for publikum så er det viktig at våre konserter er nøye gjennomtenkt.

Konsertproduksjonsfaget tar seg av alle funksjoner rundt de store produksjonene. Elevene ordner med konsertplanlegging, scene, rigg, pr, lyd og lys, under kyndig veiledning.

Lærere: Morten Sanner og Håvard Forvemo