Snarvei til hovedinnholdet

Jazzteori

Viktige grunnkunnskaper for de som spiller jazz

Valgfaget jazzteori tilbys i to nivåer. Jazzteori 1 for nybegynnere og Jazzteori 2 for de som har en del erfaring.

Gjennom kurset får du innsikt i jazzens rytmikk, melodi, harmoni og form til bruk i improvisasjon, komposisjon og arrangering.

Med basis i jazzens repertoar og standardlåter studeres særtrekkene ved jazzen som stil. Harmonisk analyse/harmonisering, melodisk analyse, bruk av ulike skalaer, rytmikk, former (AABA, blues, «Rhythm Changes» etc.). Litt avhengig av forkunnskaper og ønsker i klassen , vil det også bli jobbet med teknikker for arrangering og komponering.

Avhengig av forkunnskaper må det gå med en del tid med akkordinstrument og diverse analyse og skriveoppgaver.

Læremateriellet er et eget kompendium, diverse kopier og eventuelt en Real Book