Snarvei til hovedinnholdet

Tilrettelagt for deg med funksjonsnedsettelse

Alle skal ha like muligheter på Toneheim. Du kan være trygg på at vi legger godt til rette for at du skal få et strålende år på Toneheim!

 

På Toneheim har vi hatt både elever som er avhengig av rullestol og elever med nedsatt syn og hørsel. De senere årene har vi blant annet styrket tilretteleggingen for rullestolbrukere betraktelig.

Universell utforming

Da vi bygget nye internater, fikk alle internathusene universell utforming i første etasje. På noen rom kan vi enkelt fjerne den ene sengen, slik at det er god plass til rullestolen. Badene er tilrettelagt både i forhold til vaskeservant, toalett og dusj, og internatene har terskelløse inngangsdører. Alle gangveier mellom skolen og internatene er asfaltert og lette å ta seg frem på, også med manuell rullestol.

Inn til skolebyggene har vi enten terskel løs inngang eller terskelutjevnere. Det er både elektrisk åpning av ytterdør og HC toalett på grunnplanet. Inne i hovedbygget har vi to rullestolheiser. Den ene går ned til kjelleretasjen hvor du finner bibliotek, vaskerom og øvingsrom. Den andre går ned til aulagulvet, som ligger lavere enn gulvnivået i hallen utenfor. Dermed har rullestolbrukere tilgang til alle viktige nivåer på skolen.

Skolen har ikke eget utstyr til å hjelpe svaksynte eller elever med nedsatt hørsel, men det løser vi gjennom hjelpemiddelsentralen når det oppstår behov for det.

Kom på besøk

Kom gjerne på besøk og opplev selv hvordan skolen fungerer. Så kan vi sammen finne ut om skolen er godt nok tilrettelagt for dine behov, eller om du trenger ekstra tilrettelegging for å få et optimalt skoleår hos oss. Ta kontakt med rektor Elin Evenrud for å avtale tid for besøk.

Det er veldig godt tilrettelagt på Toneheim. Internatene er bra tilrettelagt, med alt på ett plan og med stort bad. I tillegg har skolebygget to trappeheiser, til de stedene hvor mesteparten av undervisningen foregår. De ansatte på Toneheim er også veldig flinke til å tilrettelegge for å gjøre skoledagen best mulig

Lene Elise Bakken (elev 2020/21 og 2021/22).