Snarvei til hovedinnholdet

Hovedinstrument

Hovedinstrument-undervisningen på Toneheim vil være tilpasset ditt nivå – uansett om du har spilt i mange år eller er relativt fersk på instrumentet ditt. Vi legger vår ære i å ha et godt tilbud til deg uansett hvor på skalaen du befinner deg.

Våre lærere er godt kjent med hva som kreves for å komme inn på høyere musikkstudier, så her kan du få gode råd og tips til veien videre. Men det aller viktigste for oss er at du trives med å spille og at du får den rette veiledningen til å utvikle deg videre!

Sang er også et instrument. Når vi bruker ordet hovedinstrument, gjelder dette også for sangere.

Elever på direksjon og komposisjon vil få halve timekvoten med direksjons- eller komposisjonslærer og den andre halvparten med instrumentallærer.

Undervisningen vil inneholde:

  • Spilleteknikk på instrumentet
  • Pusteteknikk for blåsere og sangere
  • Musikalsk stilforståelse
  • Notelesing
  • Trening i å spille med pianist
  • Trening i å spille for et publikum