Snarvei til hovedinnholdet

Jazzensembler

Obligatoriske jazzgrupper med tett læreroppfølging

Alle elever som tas inn på jazz fordeles i jazzensembler. Dette gjøres etter at jazzlærerne har hørt på alle elevene og fordelt slik at det passer med besetning og nivå. Ensemblene har fast 4 timer øvingstid på timeplanen.