Snarvei til hovedinnholdet

Musikkfolkehøgskolen

Toneheim Folkehøgskole ligger på Ridabu, nær Hamar, og er en av landets største folkehøgskoler. Vi er en unik skole med lang fartstid, hvor 170 musikkinteresserte ungdommer bor sammen på skolen med mange muligheter til kreativt samspill. Alle elevene driver med musikk, fortrinnsvis klassisk, jazz og folkemusikk. Elevene gis individuell oppfølging på sitt instrument og i sin personlige utvikling. Hovedinstrument, ensemblespill, sosialt samvær og samhold er viktige deler av vår hverdag. Raus, lidenskapelig og skapende er bærebjelker i alt vi gjør på skolen.

Spesielt tilpasset den enkelte elev

Vår filosofi er at vi skal møte hvert enkelt menneske der det er, og bruke musikken som et middel for personlig utvikling. Selv om alle jobber med musikk, er det det enkelte menneske som står i sentrum. Toneheim Folkehøgskole gir deg alle muligheter til å få prøvd ut egne ferdigheter, og til å få personlig oppfølging. Hvert år gir anerkjente pedagoger og utøvere på ulike instrumenter mesterklasser til elevene. Gjestene kommer fra musikk-institusjoner i hele Norden. Omlag halvparten av våre elever søker høyere musikkutdanning, og disse elevene blir gjerne viktige bidragsytere i norsk musikkliv –  som lærere, instruktører, og utøvende musikere – etter endt utdanning.

Raus, lidenskapelig og skapende musikk

Med raus mener vi at du skal ha plass til å være deg selv og bli møtt som den du er – innenfor de rammer som naturlig gjelder i en skole. Vår lidenskap innebærer at vi elsker å drive musikk og går til øving og konserter med stor spilleglede og dedikasjon! Vi er skapende ved at vi gir stort rom for å skape ny musikk, nye samspillformer og nye relasjoner. Musikk gir glede, mening og retning.

Kontakt oss

Kontakt oss på tlf. 62 54 05 00, eller send e-post til post@toneheim.no hvis det er noe du lurer på vedrørende skolen, undervisning eller drift.

FORRIGE SIDE
NESTE SIDE