Snarvei til hovedinnholdet

Om Toneheim

Toneheim Folkehøgskole ligger på Ridabu, nær Hamar, og er en av landets største folkehøgskoler. Vi er en unik musikkskole med lang fartstid, hvor 170 musikkinteresserte ungdommer bor sammen på skolen med mange muligheter til kreativt samspill. Alle elevene driver med musikk, fortrinnsvis klassisk, jazz og folkemusikk. Elevene gis individuell oppfølging på sitt instrument og i sin personlige utvikling. Hovedinstrument, ensemblespill, sosialt samvær og samhold er viktige deler av vår hverdag. Raus, lidenskapelig og skapende er bærebjelker i alt vi gjør på skolen.

Frilynt

Musikkskolen er en frilynt folkehøgskole med basis i Grundtvigs pedagogiske ideer og norsk folkehøgskoletradisjon. Skolen bygger på utvikling av musikalske evner og ferdigheter som en grunnleggende allmennkulturell verdi, både for det enkelte menneske og for samfunnet. Læringen skal foregå gjennom levende vekselvirkning mellom elev og lærer.

Tilpasset den enkelte elev

Vår filosofi er at vi skal møte hvert enkelt menneske der det er, og bruke musikken som et middel for personlig utvikling. Selv om alle jobber med musikk, er det det enkelte menneske som står i sentrum. Toneheim Folkehøgskole gir deg alle muligheter til å få prøvd ut egne ferdigheter, og til å få personlig oppfølging. Hvert år gir anerkjente pedagoger og utøvere på ulike instrumenter mesterklasser til elevene. Gjestene kommer fra musikk-institusjoner i hele Norden. Omlag halvparten av våre elever søker høyere musikkutdanning, og disse elevene blir gjerne viktige bidragsytere i norsk musikkliv –  som lærere, instruktører, og utøvende musikere – etter endt utdanning.

Med mennesket og musikken i sentrum

Toneheim folkehøgskole skal fremme den enkelte elevs vekst og modning gjennom fokus på menneske, musikk, gode relasjoner og solid arbeid.

Ut fra dette har vi laget følgende parole: Med mennesket og musikken i sentrum.

Verdigrunnlag

I fellesskap har personalet valgt tre kjernebegreper som skal prege hele vår virksomhet:

RAUS – LIDENSKAPELIG – SKAPENDE

Med raus mener vi at du skal ha plass til å være deg selv og bli møtt som den du er – innenfor de rammer som naturlig gjelder i en skole. Vår lidenskap innebærer at vi elsker å drive musikk og går til øving og konserter med stor spilleglede og dedikasjon! Vi er skapende ved at vi gir stort rom for å skape ny musikk, nye samspillformer og nye relasjoner. Musikk gir glede, mening og retning.

Mål

  • Etter et år på Toneheim skal elevene ha større sosiale, faglige og menneskelige ferdigheter.
  • Toneheim skal være en trygg, interessant og god arbeidsplass for alle ansatte. Det bør synes på de ansatte at de er glade i arbeidsplassen og trives med faglig og sosialt fellesskap med kollegaene.
  • Toneheim skal være preget av en gjennomarbeidet struktur, klare ansvarsforhold, orden og ryddighet.
  • Toneheim skal spille en viktig rolle i norsk musikkliv, og være en aktiv medspiller i sitt lokalmiljø.