Snarvei til hovedinnholdet

Brassband

Brassband er en standard besetning med messingblåsere og slagverk

Få ensembler har en så entusiastisk medlemsmasse som brassband. Tradisjonen kommer fra England og har solid fotfeste også i Norge.

På Toneheim er brassbandet et av våre faste ensembler som øver 2 timer i uka i tillegg til prosjekttimer. Det er  obligatorisk for messingblåsere og slagverkere å delta. Det kan også være plass for andre elver med messing/slagverkbakgrunn å delta i faget. Vi spiller et variert repertoar som passer til våre forskjellige konserter. Dette repertoaret velger vi ut i samarbeid mellom dirigent og elvene slik at hvert elevkull får være med på å forme sitt år i brassbandet