Snarvei til hovedinnholdet

Ledige stillinger

Folkehøgskolelærer med hovedvekt på jazz og markedsføring.

Fra 01.08.2022 har vi ledig 60% fast stilling for folkehøgskolelærer med jazz, rytmisk og improvisert musikk som fag og gode kunnskaper innenfor markedsføring. Toneheim har hatt elever med jazz og rytmisk musikk som hovedinteresse i hele skolens levetid. I dag samles disse elevene i jazzseksjonen, der vi ønsker å styrke den faglige kompetansen med ytterligere en person med fast tilsetting.

Det vil bli lagt stor vekt på personlig egnethet og vilje til å bidra helhetlig i vårt kollegium. Jobben inneholder noe kvelds og helgearbeid.

Arbeidsoppgaver.

Stillingen vil inngå i lærerteamet på jazzseksjonen. Arbeidet innebærer undervisning på jazz/rytmisk hovedinstrument, ensembleinstruksjon og undervisning i musikkteorietiske fag. Fag for elever som ikke er tilknyttet jazzseksjonen må også påregnes.

I stillingen inngår også hovedansvaret for markedsføring av skolen på sosiale medier og kontakten med vårt reklamebyrå. Øvrige oppgaver kan komme til etter avtale.

Personlige egenskaper.

Vi ser etter en person med master innen jazz, rytmisk og improvisert musikk. Vedkommende må også ha formell pedagogisk kompetanse. Vi ønsker oss en initiativrik og løsningsorientert person med god orden og et romslig menneskesyn, en som har gode samarbeidsevner og kan jobbe selvstendig og målrettet, og i tillegg ønsker å jobbe i henhold til folkehøgskolens verdigrunnlag og arbeidsform. Personlig egnethet vil bli tillagt stor betydning.

Vi kan tilby

En svært meningsfull og spennende jobb i et kreativt og godt miljø og mulighet til selv å forme innholdet i stillingen.

Lønn etter utdanning og ansiennitet i henhold til Landsoverenskomst for utdanning mellom arbeidstakerorganisasjonene og Virke. Pliktig innmelding i Statens Pensjonskasse.

Tilsetting, retter og plikter i henhold til lov og forskrifter for folkehøgskolen, samt til enhver tid gjeldende reglementer, instrukser og avtaler. Intervju må påregnes.

Nærmere spørsmål om stillingen kan rettes til rektor Jon Krognes på tlf. 625 40 500.

Skriftlig søknad med vitnemål og attester sendes til:

Toneheim Folkehøgskole

v/rektor Jon Krognes

2322 RIDABU

Eller til Post@toneheim.no

Søknadsfrist onsdag 23. mars 2022

 

 

 

Folkehøgskolelærer med hovedvekt på Musikkterapi

Fra 01.08.2022 har vi ledig 100% fast stilling for folkehøgskolelærer med musikkterapi som fag. Toneheim har i over 30 år tatt inn godt fungerende elever med sammensatte lærevansker og utviklet et eget program for samliv med mangfold i vårt skolemiljø. Musikkterapeuten er hovedansvarlig for 3 til 4 elever tatt inn på særskilt grunnlag, og oppfølging av disse elevene både musikkfaglig og i livet på Toneheim. Det vil bli lagt stor vekt på personlig egnethet og vilje til å bidra helhetlig i vårt kollegium. Jobben inneholder noe kvelds og helgearbeid.

Arbeidsoppgaver.

Musikkterapeuten har hovedansvaret for alt som har med elevene med sammensatte lærevansker å gjøre. I dette inngår blant annet planlegging og gjennomføring av elevenes pedagogiske opplegg, integrert samspill og deltakelse i små og store ensembler. Observasjon av elevenes sosiale samspill både i undervisning og på fritiden er sentralt for hvordan opplegget rundet den enkelte elev bygges opp. Musikkterapeuten har møter med elevenes medboere på internatene, foreldre og foresatte og eventuelt hjelpeapparat utenfor skolen. Arbeidet utføres i tett samarbeide med skolens miljøterapeut, internatleder og øvrig personale.

Annen undervisning og andre oppgaver vil komme til etter avtale. Stillingen er tillagt sosialpedagogisk arbeid.

Personlige egenskaper.

Vi ser etter en person med lektor kompetanse innen musikkterapi, solid relevant erfaring og et romslig menneskesyn. Søkere som mestrer akkordinstrumenter, blåseinstrumenter og sang ønskes. Vedkommende må ha gode kommunikative evner, kunne arbeide effektivt og selvstendig, ha et ønske om å jobbe med ungdom i en spesiell situasjon samt kunne stille krav og gi omsorg. I tillegg ønsker vi en initiativrik og løsningsorientert person med god orden. Kunnskaper om folkehøgskolens verdigrunnlag og arbeidsformer er positivt.

Vi kan tilby

En svært meningsfull og spennende jobb i et kreativt og godt miljø og mulighet til selv å forme innholdet i stillingen. 

Lønn etter utdanning og ansiennitet i henhold til Landsoverenskomst for utdanning mellom arbeidstakerorganisasjonene og Virke. Pliktig innmelding i Statens Pensjonskasse.

Tilsetting, retter og plikter i henhold til lov og forskrifter for folkehøgskolen, samt til enhver tid gjeldende reglementer, instrukser og avtaler. Intervju må påregnes.

Nærmere spørsmål om stillingen kan rettes til rektor Jon Krognes på tlf. 625 40 500.

Skriftlig søknad med vitnemål og attester sendes til:

Toneheim Folkehøgskole

v/rektor Jon Krognes

2322 RIDABU

Eller til Post@toneheim.no

 

Søknadsfrist onsdag 23. mars 2022

 

 

 

Folkehøgskolelærer – akkompagnatør

Fra 01.08.2022 til 31.07.2023 har vi ledig ca. 80% vikariat for folkehøgskolelærer/akkompagnatør.

Vi søker en høyt utdannet og erfaren pianist, med solid erfaring i å akkompagnere forskjellige instrumentgrupper og forskjellige stilarter, men med hovedvekt på klassisk. Vedkommende må ha gode kunnskaper i primavistaspill, gode samarbeidsevner og et ønske om å jobbe i et folkehøgskolemiljø. Andre undervisningsoppgaver vil komme til. Stillingen er tillagt sosialpedagogisk arbeid og personlig egnethet er avgjørende.

Lønn etter utdanning og ansiennitet i henhold til Landsoverenskomst for utdanning mellom organisasjonene og Virke. Pliktig innmelding i Statens Pensjonskasse.

Tilsetting, retter og plikter i henhold til lov og forskrifter for folkehøgskolen, samt til enhver tid gjeldende reglementer, instrukser og avtaler. Intervju og prøvespill/akkompagnering må påregnes.

Nærmere spørsmål om stillingen kan rettes til rektor Jon Krognes på tlf. 625 40 500.

Skriftlig søknad med vitnemål og attester sendes til:

Toneheim Folkehøgskole

v/rektor Jon Krognes

2322 RIDABU

Søknadsfrist: Onsdag 23. mars 2022.