Snarvei til hovedinnholdet

Timelærer – trombone

Timelærer – trombone

Toneheim Folkehøgskole har ledig 18% stilling som trombonelærer fra august/september. Stillingsprosenten kan bli noe justert avhengig av elevsøkningen til skolen.

Vi søker etter personer med høyere musikkutdanning innen trombone og erfaring som utøver. Det vil bli lagt stor vekt på personlig egnethet.

Lønn etter utdanning og ansiennitet i henhold til Landsoverenskomst for utdanning mellom organisasjonene og Virke. Pliktig innmelding i Statens Pensjonskasse. Tilsetting, retter og plikter i henhold til lov og forskrifter for folkehøgskolen, samt til enhver tid gjeldende reglementer, instrukser og avtaler. Intervju og prøvespill/prøveundervisning må påregnes. Dette er planlagt i uke 24. Aktuelle kandidater vil bli kalt inn.

Nærmere spørsmål om stillingen kan rettes til assisterende rektor Thomas Nilssen på tlf. 625 40 500.

Skritlig søknad med CV, vitnemål og attester sendes på e-post til: Toneheim Folkehøgskole
v/rektor Elin Evenrud
til elin@toneheim.no

Merk med “søknad trombonelærer”

Søknadsfrist: Onsdag 5. juni 2024