Snarvei til hovedinnholdet

Folkehøgskolelærer – piano

Folkehøgskolelærer – piano

Toneheim Folkehøgskole har ledig 50% stilling som folkehøgskolelærer i piano fra august/september 2024.

Vi søker en høyt utdannet klassisk pianist, med solid erfaring som utøver og pedagog. Vedkommende må ha gode samarbeidsevner og et ønske om å jobbe i et variert og hektisk folkehøgskolemiljø.

Til stillingen ligger ulike undervisningsoppgaver, deltakelse i møter og planleggingsarbeid samt prosjekter av større eller mindre omfang. Stillingen er tillagt sosialpedagogisk arbeid med blant annet tilsyn i internatet. Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Lønn etter utdanning og ansiennitet i henhold til Landsoverenskomst for utdanning mellom organisasjonene og Virke. Pliktig innmelding i Statens Pensjonskasse. Tilsetting, retter og plikter i henhold til lov og forskrifter for folkehøgskolen, samt til enhver tid gjeldende reglementer, instrukser og avtaler. Det er planlagt intervju og prøvespill/prøveundervisning torsdag 30. mai. Aktuelle kandidater vil bli kalt inn.

Nærmere spørsmål om stillingen kan rettes til assisterende rektor Thomas Nilssen på tlf. 625 40 500.

Skriftlig søknad med CV, vitnemål og attester sendes på e-post til: Toneheim Folkehøgskole
v/rektor Elin Evenrud
til elin@toneheim.no

Merk med “Søknad pianolærer”

Søknadsfrist: 23.05.2024