Snarvei til hovedinnholdet

Musikkhistorie

Lytting til musikk fra ulike stilepoker

Gjennomgang av kunstmusikkens historie fra ca. 1600 til i dag. Mye lytting til musikk fra ulike stilepoker.