Snarvei til hovedinnholdet

Vokalensemblet & Kammerkoret

Vokalensemblet og kammerkoret er ensemblene for alle som har sang som hovedinstrument. Sangerne fordeles etter at vi har hørt alle, – slik at vi får to jevne besetninger. Deretter åpnes det for prøvesang for andre interesserte.Korene ønsker å fremføre kormusikk på høyt nivå, gjerne acapella. Vi synger fra det klassiske og rytmiske repertoaret, og både fra ny og gammel tid.Korene deltar på skolens konserter, men har også konserter sammen med andre kor i regionen.

Korene har to øvelser i uka.