Snarvei til hovedinnholdet

Elevsamtaler

Selv om vi har 170 elever er det viktig for oss å se alle og at alle skal føle at vi ser dem. Dette gjør vi gjennom å sette av mye tid til samtaler med elevene. På Toneheim er alle ansatte vant til å snakke med elevene enten de jobber som renholdere, vaktmestre, på kjøkkenet, i administrasjonen eller som lærere. For å sikre oss at ingen faller mellom stolene har vi elevsamtalen. Gjennom elevsamtalen får alle elever 4 individuelle- og 2 gruppesamtaler fordelt utover skoleåret.

Elevsamtalen er en strukturert samtale med fokus på læring, og skal bidra til å bevisstgjøre og ansvarliggjøre eleven i forhold til egne valg og prioriteringer.

Gjennom elevsamtalen får du personlig oppfølging og veiledning gjennom skoleåret. Det er elevens ønsker og drømmer som er styrende for samtalenes innhold. Målet er å hjelpe eleven å få mest mulig ut av Toneheimåret både faglig og sosialt.

Men som sagt er dette det minimum av samtaler alle har tilbud om. Om du har behov for, eller ønsker mer kontakt med en ansatt er det mange muligheter.