Snarvei til hovedinnholdet

Hørelære

Hørelære/Musikkteori er et støttefag som knyttes tett opp mot levende musikk.

Hørelære/musikkteorifaget har en sentral plass på skolen, og fokuserer på levende, komponert musikk. Vår tilnærming er at å høre er å gjøre og bevisstgjøre. Dette er et fag som inngår i de fleste av skolens aktiviteter, og gehør/musikkteoriundervisningen knyttes nært til arbeidet med hovedinstrumentet. Gjennom denne undervisningen ønsker vi å øke elevenes forståelse og evne til bedre utøving av musikk.

Elevene får trening innenfor områder som intonasjon, rytme og harmonikk. Gehørtrening inngår også som et selvsagt fokusområde i skolens mange ensembler, hovedinstrumentundervisning og direksjon.