Snarvei til hovedinnholdet

Huskonsert

Huskonserten er en anledning til å presentere musikken sin for et velvillig og entusiastisk publikum. Påmelding skjer ved at man skriver seg på en liste på oppslagstavla.

På huskonserten kan du enten spille helt solo, sammen med skolens faste akkompagnatør Tore Mortensen eller i ensembler sammen med andre elever. Huskonsertene har et musikalsk spenn som gjenspeiler skolens varierte elevmasse.

På Toneheim har vi huskonsert hver uke, så det er mange anledninger til å få spille for medelever.